Általános Felhasználási Feltételek

Hatály: 2013. július 10. napjától

 

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a Bestway Sport Kft. (1048 Budapest, Bőröndös utca 20 10/29., Cg. 01-09-170230, a továbbiakban: „Bestway Sport Kft.”) kizárólagos tulajdonában álló és a Bestway Sport Kft. által működtetett www.starkupon.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre (a továbbiakban: a „Felhasználó”). A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mint a Weboldalon „Starkupon” néven is szerepelhetnek.

 

I. A Weboldal működési elve

 

A Weboldal egy, a közösségi vásárlás működési elvére alapuló olyan honlap, mely szerint a közösség bizonyos idő alatt meghatározott vevői létszám elérése esetén jelentős kedvezményekkel jogosult bizonyos ideig különböző szolgáltatásokat megvásárolni. Bestway Sport Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse.

 

A Weboldal működtetését a Bestway Sport Kft. közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. Bestway Sport Kft. közvetített szolgáltatásként a Weboldalon az általa szerződött partnerek (a továbbiakban "Partner") szolgáltatásait (a továbbiakban: a „Szolgáltatás”) a közösen megállapított kedvezménnyel értékesíti a vevőknek (az „Ajánlat”), feltéve, ha Bestway Sport a Partnerrel előre egyeztetett, meghatározott számú vevőt biztosít a Szolgáltatás igénybevételére. Ebből a szempontból csak Felhasználó minősülhet vevőnek. Bestway Sport Kft. ilyen ajánlatokat rendszeresen közöl a Weboldalon. Amennyiben az Ajánlat tartalma módosul, erről a Bestway Sport Kft. a regisztrált Felhasználóit, valamint a hírlevélre regisztráció nélkül feliratkozott személyeket hírlevélben, az Ajánlattal élő, vagyis a Szolgáltatást megvásárló Felhasználókat pedig külön e-mailben is értesíti.

 

Amennyiben az előre meghatározott számú vevő a megszabott határidőn belül összegyűlik, és megvásárolja a Szolgáltatást, úgy az Ajánlat életbe lép és a Szolgáltatást megvásárló Felhasználók elektronikus levélben egy linket kapnak, ahonnan kinyomtathatják az előre meghatározott kedvezményt tartalmazó kupont (a továbbiakban: a „Kupon”), amelynek a Partnernél való bemutatásával igénybe vehetik a Kuponon szereplő Szolgáltatást az ott meghatározott kedvezményes áron.

Amennyiben az előre meghatározott időn belül nem gyűlik össze az előre meghatározott számú Vevő, úgy az Ajánlat nem lép életbe.

 

II. Regisztráció, a Weboldal használata

 

Regisztráció nélkül is fel lehet iratkozni a Star Kupon hírlevelére: ebben az esetben a „Feliratkozás hírlevélre” gombra való kattintást követően a feliratkozó személy a feliratkozás után pár másodperccel egy e-mailt kap, amelyben meg kell erősíteni a feliratkozását. Ezt követően a Star Kupon újabb Ajánlatairól e-mailben értesítést kap. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni. Az Ajánlatokban foglalt kedvezményekben való részesüléshez regisztráció szükséges.

 

2.1 Regisztráció

 

A felhasználók a Weboldalt előzetes regisztráció útján vehetik igénybe, amely az alábbi két módon lehetséges:

 

2.1.1 Közvetlen regisztráció: Az oldalon található „Regisztráció” gombra kattintva felhasználó nevet választ magának, majd személyes adatai (vezetéknév, keresztnév), működő és valós e-mail címe, jelszava, majd megerősített jelszava megadása után az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

 

2.1.2 Regisztráció Facebook connect útján: Azon Felhasználók, akik egyúttal a www.facebook.com weboldalon (a továbbiakban: „Facebook”) is regisztráltak, jogosultak a Facebook felhasználói profiljuk felhasználásával igénybe venni a Weboldalt. Ebben az esetben a Facebook connect gombra kattintva a Felhasználó összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, amely egyúttal azt jelenti, hogy eljárására egyúttal a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek.

 

A Weboldalon bármilyen módon való regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal működtetője a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére.

 

Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Bestway Sport Kft. regisztrációkor elkérje postázási címét, adott esetben telefonszámát illetve foglalkozásának megjelölését, valamint egyéb, a Felhasználót érintő személyes adatokat. A Bestway Sport Kft. a személyes adatokat kizárólag saját célból használhatja fel, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, azokat harmadik személyeknek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adhatja át.

 

2.2 A Weboldal használata

 

2.2.1 Az Ajánlat igénybevétele

 

Amennyiben a Felhasználó valamely Ajánlatban meghatározott Szolgáltatást meg kívánja vásárolni, úgy a "Megveszem" gombra kattintással vásárolhatja meg a Szolgáltatást, amelyért átutalással, vagy bankkártyával fizethet.

 

Átutalásos fizetés esetén a Felhasználó a "Fizetés átutalással” gombra kattintást követően megjelenő oldalon szereplő információk értelemszerű alkalmazásával (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) fizethet a Szolgáltatásért. Ez esetben a közlemény egy egyedileg generált számsor, amely biztosítja az Ajánlat és a Felhasználó beazonosítását.

 

Bankkártyás fizetés esetén a „Bankkártyás fizetés” gombra kattintást követően a Felhasználót a PayU weboldalára irányítjuk át, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést.

 

Mindaddig, amíg az Ajánlatban előre meghatározott számú Felhasználó nem dönt úgy, hogy megvásárolja a Szolgáltatást, a már a vásárlás mellett döntő Felhasználók által megfizetett összegek zárolt számlán gyűlnek össze. Abban a pillanatban, amint a szükséges Felhasználói (vevői) létszám összegyűlik, az Ajánlat érvényessé válik. Ekkor azon Felhasználók, akik bankkártyával fizettek, illetve akiknek az átutalása már jóváírásra került a Bestway Sport Kft. bankszámláján, azonnal elektronikus levélben megkapják azt a linket, ahonnan kinyomtathatják az előre meghatározott kedvezmény igénybevételére jogosító, az alábbi 3. pontban részletesen meghatározott kupont (a "Kupont"). Az Ajánlat érvényessé válását követően az újabb Felhasználók bankkártyás fizetés esetén azonnal, átutalásos fizetés esetén az átutalt összegnek a Bestway Sport Kft. bankszámláján való jóváírása napján kapják meg a Kupon kinyomtatásához szükséges linket tartalmazó e-mailt.

 

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást ajándékba kívánja adni harmadik személy részére, úgy vásárláskor az „Ajándékba adom” gombra kattintással köteles megjelölni annak a személynek a nevét és e-mail címét, akinek ajándékba szánja a Kupont, emellett személyes üzenetet is hozzáfűzhet. Érvényes ajánlat esetén a megajándékozott személy kap a Weboldal üzemeltetőjétől egy értesítést, amelyben tájékoztatja arról, hogy a Felhasználó számára ajándékba adja a Kupont, és ebben az e-mailben szerepel a Kupon kinyomtatását lehetővé tévő link.

 

Amennyiben az Ajánlatban előre meghatározott időtartam alatt nem gyűlik össze a szükséges számú Felhasználó, úgy az Ajánlat érvényességi idejét követő 3 (három) banki napon belül a Bestway Sport Kft. visszautalja a zárolt számláról az érvénytelen ajánlat miatt érkezett összegeket az azokat megfizető Felhasználóknak.

 

2.2.2 A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

 

Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik a Bestway Sport Kft.-vel szemben a Bestway Sport Kft. által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Bestway Sport Kft.-nek a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

 

Felhasználó a Bestway Sport Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat a Bestway Sport Kft. felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

 

Amennyiben a Bestway Sport Kft. tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Bestway Sport Kft. a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén a Bestway Sport Kft. jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.

 

Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

 

III. A Kupon és felhasználása

 

Eredményes ajánlat esetén a vásárlást követően megkapott e-mailben található linkről kinyomtatott Kupon jogosítja fel a Felhasználót a Szolgáltatás igénybevételére.

 

3.1 A Kupon leírása

 

A Kupon az alábbiakat tartalmazza:

  •  A Szolgáltatás megnevezése,
  •  A Szolgáltatást nyújtó Partner megnevezése, a Szolgáltatás nyújtásának (a Kupon beváltásának) helyszíne,
  •  A Kupon névértéke,
  •  A kedvezmény mértéke,
  •  Egyedi azonosító szám, bárkód,
  •  A Felhasználó vagy ajándékozás esetén a megajándékozott személy neve,
  •  A Kupon érvényességi ideje (kezdő és végső időpont),
  •  A Kupon felhasználásának legfontosabb szabályai.

 

3.2 A Kupon felhasználása

 

A kinyomtatott Kupont a Felhasználó a Kupon érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott Szolgáltatás igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően a Kupon többé nem használható fel. A Kupon felhasználásakor a fizetést megelőzően a Felhasználó köteles értesíteni a Partnert/Partner képviseletében eljáró személyt (pl. pincér) arról, hogy Star Kupon Kupont kíván a fizetéshez felhasználni. A Szolgáltatás igénybevételéről a Partner állít ki bizonylatot (számlát) a Felhasználó részére.

A Kupon készpénzre nem váltható: amennyiben a Felhasználó a Partnernél olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelynek értéke nem éri el a Kupon névértékét, úgy Felhasználó nem jogosult a különbözetre.

 

A Kupon átruházható harmadik személyekre. Ebben az esetben azonban mind a Bestway Sport Kft., mind a Partner kizárják felelősségüket a Felhasználó irányába a Kupon harmadik személyek által való jogosulatlan felhasználása miatt.

 

Amennyiben a Felhasználó e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Kupont elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről a Bestway Sport Kft-t e-mailben értesíteni, megjelölve az Ajánlat nevét és a Kupon egyedi azonosító számát. A Bestway Sport Kft. az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert a Kupon visszavonásáról. Amennyiben a Partner értesítését megelőzően az így jogosulatlanul megszerzett Kupont harmadik személy még nem váltotta be, úgy a Kupont a Bestway Sport Kft. érvényteleníti és visszautalja Felhasználó részére a Kuponnak az átutalás költségével csökkentett vételárát.

 

IV. Szellemi tulajdon

 

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Bestway Sport Kft., illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

 

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Bestway Sport  Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A Star Kupon logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó Kupon jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges.

 

A Bestway Sport Kft. szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

V. A felelősség korlátozása

 

Tekintettel arra, hogy a Bestway Sport Kft. a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott Szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Felhasználó kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.

 

A Bestway Sport Kft. nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. A Bestway Sport Kft.-t nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

 

A Bestway Sport Kft. a Szolgáltatások leírását teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.

 

VI. Adatkezelés

 

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Bestway Sport Kft. a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

 

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Bestway Sport Kft. csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy a tájékoztatást kaphasson a Star Kupon fejlesztéséről, szolgáltatásairól a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a Bestway Sport Kft. hivatalos értesítéseiről.

 

A Felhasználóról a Bestway Sport által nyilvántartott adatok, a Bestway Sport Kft. által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és a Bestway Sport Kft., vagy a Felhasználó és a Partner között felmerülő kérdések, viták megoldására. Felhasználó az profiloldalán megadott adatait a regisztrációt követően módosíthatja, ebben az esetben azonban a Bestway Sport Kft. az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja a Felhasználó korábbi adatait.

 

A Bestway Sport Kft. garantálja, hogy a Felhasználók személyes adatait a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli. Partner a Felhasználók nevét és az általuk megvásárolt Kupon(ok) egyedi azonosító számát, vagy az azonosító egy részét kapja meg, kizárólag a Felhasználó beazonosítása és a visszaélések elkerülése végett.

 

VII. Elállás

 

A távollevő között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 4.§ alapján a Felhasználó a Kupon megvásárlásától számított 8 (nyolc) napon belül jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben Felhasználó köteles elállási szándékáról írásban értesíteni a Bestway Sport Kft.-t, aki az értesítés kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül köteles a Partnertől írásbeli megerősítést kérni, hogy a Felhasználó által megjelölt azonosítószámú Bónusz még nem került felhasználásra, egyúttal a Kupon befogadását a Partnernek megtiltani. Amennyiben a Partner írásban megerősíti. hogy az érintett Kupont még nem használták fel, Bestway Sport Kft. a Kupont azonnal érvényteleníti és a Partner értesítése kézhezvételétől számított 30 (harminc) munkanapon belül köteles visszautalni Felhasználónak az érvénytelenített Kupon vételárát.

 

VIII. Alkalmazandó jog

 

Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

 

Jelenleg nincs ajánlat ebben a városban!

Biztonságos fizetési lehetőség Simple-n keresztül